Versta je Zelf, Zie de Ander

Verhalen om zin te geven en zin te krijgen

Verhalen, als kunstzinnige verbeelding van onze belevenissen, zijn een bron van kennis over onszelf, de ander en de wereld om ons heen. Door alle verhalen meandert een ontwikkelingsweg die iets vertelt over waar we vandaan komen, waar we nu staan en waar we naar toe willen.

Die ontwikkelingsweg kent universele stadia die in jouw unieke verhaal heel specifiek oplichten. Spannend wordt het wanneer je er verbanden in gaat ontdekken en nieuwe woorden aan leert geven. Wanneer je jouw verhaal durft uit te spreken en ontdekt waar je leven of werk over zou kunnen gaan. Een hele kunst, en een avontuur om op te zoeken.

SprekendJij leert je om schijnbaar onzinnige gebeurtenissen in een zinvolle context plaatsen. Dat wat van binnen leeft naar buiten te brengen, en andersom. Hier kun je bewust mee omgaan, als in- en uitademen. Om te ontdekken hoe scheppend – of verpletterend – woorden, gebaren en stiltes zijn. Oefenen met jouw abracadabra, je levenservaring geleidelijk ontcijferen, met de feiten als onderbouwing. Onze kennis van ontwikkelingsfasen zorgt voor de rest. Wil je regisseur worden binnen je eigen levensloop? Je loopbaan onder de loep nemen of je levenslessen overbrengen aan anderen? SprekendJij draagt daar graag aan bij!

We gaan eerst in gesprek om te achterhalen wat je vraag is. Je werkelijke vraag, persoonlijk of die van je team of organisatie. Dan brengen we de doelen en middelen in kaart en volgt er een passend aanbod.

Lees meer >

Onze inspiratie komt van uiteenlopende wetenschappers, kunstenaars en denkers. Zij vormen het fundament waarop SprekendJij is gebouwd; enkelen worden onderaan de pagina’s genoemd. De grote gemene deler is zingeving

Lees meer >

In ieder mens schuilt een held, meestal sluimerend en onzichtbaar voor het blote oog. Pas als de heldenopleiding – het leven zelf – om handelingen vraagt, klopt die innerlijke held op de deur. Om deze te horen is inter-esse nodig

Lees meer >

“Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over ons zelf”

Carl Gustav Jung