Versta je Zelf, Zie de Ander

Verhalen om zin te geven en zin te krijgen

Verhalen vertellen altijd iets over ons zelf. Of het nu gaat over persoonlijke of overgeleverde verhalen; ze laten iets zien van waar we vandaan komen, waar we nu staan en waar we naar toe willen.

Een ontwikkelingsweg die universele stappen kent maar zich van verschillende kanten laat zien in onze eigen ervaringen. Spannend wordt het wanneer je daarin verbanden gaat ontdekken, gebeurtenissen een nieuwe naam kunt geven. Wanneer je jouw verhaal durft uit te spreken en ontdekt waar je leven of je werk over zou kunnen gaan. Een hele kunst, en een avontuur om op te zoeken.

SprekendJij leert je om schijnbaar onzinnige gebeurtenissen in een zinvolle context plaatsen. Dat wat van binnen leeft naar buiten te brengen, en andersom. Hier kun je bewust mee omgaan, als in- en uitademen. Om te ontdekken hoe scheppend (of verpletterend) woorden, gebaren en stiltes zijn. Oefenen met jouw abracadabra, je levenservaring geleidelijk ontcijferen, met de feiten als onderbouwing. Onze kennis van ontwikkelingsfasen zorgt voor de rest. Wil je regisseur worden binnen je eigen levensloop? Je loopbaan onder de loep nemen of je levenslessen overbrengen aan anderen? Wij dragen daar graag aan bij!

We gaan eerst in gesprek om te achterhalen welke vraag er precies leeft. De vraag van jou zelf of die van je organisatie. Dan brengen we (groeps-)doelen en middelen in kaart en doen we een passend aanbod.

Voor individuele coaching of groepsprogramma’s op maat.
Lees meer >

”Het verhaal van je leven is werk in uitvoering. Het verhaal ontwikkelt zich, lucht op, verlicht, brengt je in beweging, beïnvloedt je gedrag. 

Dit zegt de ontwerper van ons logo. Uitspraken van andere kunstenaars, wetenschappers en denkers waar ons werk zich op baseert zijn terug te vinden onderaan de pagina’s.

Lees meer >

Wij zien jou als de verteller van je eigen verhaal. Ons streven is dat je je eigen stem vindt en leert luisteren naar wat jou roept. Dat je binnen jouw speelveld je voortschrijdende verhaal gaat vormgeven, dat is onze missie.

Omdat we verhalen zien als kunstzinnige verbeeldingen van menselijke ontwikkeling.

Lees meer >

“Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over ons zelf”

Carl Gustav Jung