Uitwisselen in tweetallen heel prettig vanwege verschillende trauma’s dus nieuwe gezichtspunten/ inzichten. Tekenen heel leuk. Is een prettige afwisseling met praten en schrijven. Erg goed: delen van de “ik-zin” en de gesprekken die hier uit voort kwamen