Inspiratie

Onze inspiratie komt van uiteenlopende wetenschappers en kunstenaars.

Zij vormen het fundament waarop SprekendJij is gebouwd; enkelen worden onderaan de pagina’s genoemd. De grote gemene deler is zingeving, een veelzijdig begrip. Een internationaal gelauwerde schrijver zei er dit over:

 

“Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt een ieder met zijn levensloop”  György Konrád (HU)

 

 

 

 

 

Inspiratoren bij het bouwen van de website:

Justine Filippo – fotografe en wereldreiziger

Henri Drent – tekenaar van het logo. Hij zegt er zelf over:

”Het verhaal van je leven is werk in uitvoering. Het verhaal ontwikkelt zich, lucht op, verlicht, brengt je in beweging, beïnvloedt je gedrag.
Er ontstaat een verbinding tussen verteller en luisteraar. Er is contact. Verhalen raken ons in het hart. Ze spreken aan. Ze brengen je in beweging. Laten ons boven ons zelf uitstijgen. Helen. Al sinds het begin van de mensheid gebruikt men verhalen om boodschappen over te dragen.

Omdat verhalen van oudsher (al meer dan 40.000 jaar) verteld werden, heb ik gekozen voor een prehistorische figuur. Deze figuur laat zien waar het bij storytelling om gaat. Het hoofd (binnenste ring, cirkel) is je persoonlijke verhaal (Zelf) dat zich steeds verder ontwikkelt (ring 2 en ring 3), je identiteit krijgt steeds meer vorm. Je kunt je eigen verhaal, je boodschap delen (buitenring 3). Je maakt contact met de Ander.”

…bij het ontwerp van de visitekaartjes

Vaak wordt gevraagd wat onze visitekaartjes verbeelden. Een drieluik dus. Met een oeroude tekst op het linker- en een toekomstgerichte op het rechterpaneel. Hier te lezen!

The Upanishads (ca. 1500 BC ) – linker paneel:

”In the Beginning the universe was nothing but the Self, in the form of a being. And this being looked around and saw nothing but itself and its first cry was ‘It is I!’ And the I arose.Then it was afraid for its loneliness brought fear. However, it considered: Since there is nothing here but myself what have I to fear? But still it lacked delight and it desired another; and being just as large as a man and a woman embracing, the Self divided itself.And with that there was a master and a mistress. She however reflected: How can he unite with me, we who have sprung from the one source? Well then let me hide. So she became a cow and he a bull and cattle arose. And she became a mare and he a stallion and herds of horses arose. And she became a ewe and he a ram and flocks of sheep arose. Thus, they poured forth all paring things down to the ants. Then they realised ‘We are creation, for we have poured forth all this’ Whoever understands this becomes a creator. A creator in the Creation.”

 Erin Morgenstern (1978) – rechter paneel:

“Someone needs to tell those tales. When the battles are fought and won and lost, when the pirates find their treasures and the dragons eat their foes for breakfast with a nice cup of Lapsang souchong, someone needs to tell their bits of overlapping narrative. There’s magic in that. It’s in the listener, and for each and every ear it will be different, and it will affect them in ways they can never predict. From the mundane to the profound. You may tell a tale that takes up residence in someone’s soul, becomes their blood and self and purpose. That tale will move them and drive them and who knows what they might do because of it, because of your words. That is your role, your gift. Your sister may be able to see the future, but you yourself can shape it, boy. Do not forget that… there are many kinds of magic, after all.”

“In stilte bij jezelf kunnen komen is weten dat alles zin heeft”

Elisabeth Kübler-Ross